PZU Więcej niż Ochrona

Polisa kierowana jest do osób, które chcą zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową i wypłatę w razie dożycia do
określonego wieku. Ubezpieczonym może być osoba, która w początku ubezpieczenia ukończyła 13. rok życia i
nie przekroczyła 70 lat.

Długość umowy

Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, a kończy się najpóźniej w rocznicę umowy w roku,
w którym ubezpieczony ukończy 75. rok życia, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres ubezpieczenia
nie może być dłuższy niż 30 lat.

Korzyści

 • wypłata sumy ubezpieczenia jest gwarantowana,
 • zgromadzone środki finansowe można przeznaczyć na dowolny cel
 • umowa podwyższa bezpieczeństwo finansowe najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego – wysokość sumy ubezpieczenia można dopasować do indywidualnych
  potrzeb i możliwości ubezpieczającego,
 • wysokość przyszłych świadczeń jest stale urealniana dzięki indeksacji sumy ubezpieczenia,
 • ubezpieczony objęty jest ochroną na całym świecie, przez całą dobę,
 • suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego,
 • stabilność finansowa Grupy PZU gwarantuje 100% realizacji postanowień umowy ubezpieczenia.

Dlaczego warto zwiększyć zakres ochrony?

Warto rozważyć możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewnią wypłatę świadczeń w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Możesz rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę na wypadek wystąpienia:

 • ciężkich chorób,
 • leczenia szpitalnego,
 • operacji chirurgicznych,
 • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,
 • złamania kości spowodowanego NW,
 • trwałego inwalidztwa w wyniku NW.