PZU Start w Dorosłość

Już dziś pomyśl o przyszłości swojego dziecka i zabezpieczeniu, dzięki któremu łatwiej mu będzie stawiać pierwsze kroki w
dorosłym życiu. Wybierając ubezpieczenie PZU Start w Dorosłość, budujesz kapitał, dzięki któremu dziecko uzyska finansowe wsparcie, startując w dorosłość. Zgromadzone środki będzie mogło przeznaczyć na dowolny cel, np.:

 • sfinansowanie studiów,
 • zakup mieszkania lub samochodu,
 • założenie rodziny.

Ubezpieczenie PZU Start w Dorosłość to także zabezpieczenie finansowe dla dziecka na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. W takiej sytuacji wygasa obowiązek opłacania składek, a umowa trwa aż do wyznaczonego przez Ciebie momentu wypłacenia dziecku świadczenia.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

 • Aby ubezpieczyć swoje życie i tym samym zabezpieczyć start dziecka w samodzielność, wystarczy, że jesteś w wieku 18–55 lat. Jeśli masz więcej lat, możesz opłacać składkę, a osobą ubezpieczoną w umowie może być np. krewny dziecka.
 • Ubezpieczenie może zawrzeć dowolna osoba, niekoniecznie będąca rodzicem. Polisa może więc mieć charakter prezentu.

Jakie korzyści?

 • elastyczny wybór – sumę ubezpieczenia ustalasz w zależności od Twoich potrzeb i możliwości,
 • bezpieczne oszczędzanie – wypłata świadczenia nie jest zależna od wahań koniunktury na rynkach finansowych,
 • ochrona zawsze i wszędzie – umowa ubezpieczenia działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę.
 • sam wybierasz częstotliwość opłacania składki – możesz ją płacić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 • w przypadku trudności finansowych możesz:
  – czasowo zawiesić opłacanie składek,
  – zamienić umowę na ubezpieczenie bezskładkowe,
  – dokonać wykupu ubezpieczenia.

Zwróć uwagę, że świadczenie z tytułu ubezpieczenia zwolnione jest z podatku od zysków kapitałowych i wypłacane z pominięciem uciążliwego postępowania spadkowego.