PZU Ochrona na Zawsze

Polisa przeznaczona jest dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej na całe życie i zapewnić bezpieczeństwo finansowe bliskim na wypadek śmierci. Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które chcą opłacać składki przez pewien okres, a później,
mimo iż składki nie są już opłacane, mieć zagwarantowaną pełną, dożywotnią ochronę na wypadek śmierci.
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i trwa do końca życia osoby ubezpieczonej. Do ubezpieczenia można przystąpić
między 13 a 80 rokiem życia.

Co zyskujesz

 • Polisę na całe życie, jako jedno z nielicznych w Polsce, działa przez całe Twoje życie.
 • Ochronę zawsze i wszędzie – działa przez całą dobę na całym świecie.
 • Płacisz składki tylko do pewnego wieku. Potem, pomimo braku wpłat, nadal Cię ubezpieczamy – aż do końca życia.

Jakie korzyści

 • dożywotnia ochrona ubezpieczeniowa, która obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę;
 • bezpieczeństwo finansowe dla najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego;
 • wypłata sumy ubezpieczenia jest gwarantowana niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych;
 • świadczenie wypłacane jest bez kłopotliwego postępowania spadkowego oraz nie jest obciążone podatkiem spadkowym i dochodowym;
 • sam określasz wysokość sumy ubezpieczenia – brak górnego limitu;
 • coroczna indeksacja zapewnia urealnienie sumy ubezpieczenia, która będzie wypłacana w przyszłości;
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia na rzecz innej osoby.

Dlaczego warto zwiększyć zakres ochrony?

Warto rozważyć możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewnią wypłatę świadczeń w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Możesz rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę na wypadek wystąpienia:

 • ciężkich chorób,
 • leczenia szpitalnego,
 • operacji chirurgicznych,
 • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,
 • złamania kości spowodowanego NW,
 • trwałego inwalidztwa w wyniku NW.