Ubezpieczenie Upraw

W naszej ofercie znajdują państwo ubezpieczenia dotowane jak i nie dotowane. Polisy mogą być dotowane do 65% składki przez budżet państwa. Wypłacimy odszkodowanie jeśli nastąpią straty w uprawach polowych lub w szklarniach i tunelach m.in.: gradobicie, powódź, huragan, przymrozek lub deszcz nawalny.

Uprawy polowe:

 • zboża
 • kukurydza
 • rzepak
 • rzepik
 • buraki cukrowe
 • ziemniaki
 • rośliny strączkowe

Uprawy warzyw i owoców:

 • owoce drzew i krzewów owocowych
 • drzewa i krzewy owocowe
 • truskawki
 • warzywa gruntowe

Od czego ubezpieczamy uprawy?

Twoje uprawy ubezpieczymy od następujących zdarzeń:

 • grad
 • przymrozki wiosenne
 • powódź
 • huragan
 • deszcz nawalny
 • ujemne skutki przezimowania

Niedotowane uprawy polowe

W ramach ubezpieczenia możesz objąć ochroną wszystkie uprawy polowe, zabezpieczając je od: ognia, gradu, huraganu, powodzi, przymrozków wiosennych  lub ujemnych skutków przezimowania.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • zboża
 • trawy
 • warzywa gruntowe
 • rośliny: (sadownicze, okopowe, pastewne, oleiste, strączkowe, ozdobne, włókniste, zielarskie )

Niedotowane uprawy w szklarniach i tunelach foliowych

Możesz również ubezpieczyć uprawy w szklarniach i tunelach foliowych, zabezpieczając je od ognia, huraganu, powodzi, gradu, eksplozji lub wymarznięcia na skutek przerw w dostawach energii grzewczej.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z  kompleksowym ubezpieczeniem dla rolników: https://mbukonin.pl/rolne
Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.