Opłaty karne za brak OC

Brak ubezpieczenia OC naraża nas na wysokie koszty naprawy pojazdu, któremu wyrządzimy szkodę oraz wysokie kary finansowe.
Wysokość takiej kary uzależniona jest od rodzaju pojazdu:

  • samochody osobowe:  2- krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • samochody ciężarowe,ciągniki samochodowe i autobusy: 3- krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • pozostałem pojazdy: 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;

Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczenia:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty;
  • 4 – 14 dni – 50% pełnej opłaty;
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;