Ubezpieczenie zwierząt

Ubezpieczenie dedykowane dla właścicieli i hodowców zwierząt – niezależnie od tego, ile zwierząt hodują. Polisę można zawrzeć na rok lub tylko na czas np. transportu, wystaw, zawodów.

Jakie zwierzęta możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczyć możesz m.in.:

  • zwierzęta gospodarskie (konie robocze, bydło, owce, kozy),
  • konie wyścigowe, sportowe i rekreacyjne,
  • trzodę chlewną w gospodarstwach fermowych,
  • zwierzęta futerkowe,
  • pasieki,
  • ryby hodowlane.

Od czego możesz ubezpieczyć zwierzęta?

Wypłacimy pieniądze, jeśli hodowane przez Ciebie zwierzęta padną lub konieczne będzie ich dobicie (tzw. ubój z konieczności) z powodu:

  • choroby,
  • wypadku zwierzęcia,
  • ognia, powodzi, huraganu, pioruna, lawiny, obsunięcia się ziemi (są to tzw. zdarzenia losowe). 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj