OC rolników

Ubezpieczenie OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym i nalezy je wykupić najpóźniej w dniu, w którym obejmujesz gospodarstwo rolne.

Polisa OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego pomoże ci np. w sytuacji keidy twoja krowa wybiegnie na ulicę i spowoduje wypadek.

Kiedy działa nasze ubezpieczenie?

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli np.: 

  • spowodujesz uszkodzenie czyjegoś ciała, inwalidztwo lub śmierć (tzw. szkody na osobie),
  • zniszczysz czyjąś własność (tzw. szkody w mieniu).

Ochrona ubezpieczeniowa także dla Twoich bliskich i pracowników.

Wypłacimy pieniądze za szkody, które spowodują także:

  • Twoi bliscy, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, 
  • Pracownicy  w Twoim gospodarstwie,
  • Twoje zwierzęta.