Ubezpieczenie nagrobku

Z naszym ubezpieczeniem nie musisz martwić się o dewastację nagrobka naszych bliskich.
Pokryjemy koszty naprawy zniszczonego nagrobka.

Grobowiec albo tradycyjny nagrobek ubezpieczamy od:

  • zdarzeń losowych, np. ognia, powodzi i innych zdarzeń
  • dewastacji (np. umyślne  zniszczenie  nagrobka),
  • akcji ratowniczej (np. jeśli podczas gaszenia pożaru na cmentarzu straż pożarna uszkodzi nagrobek),
  • kradzieży elementów przymocowanych na stałe (np. gdy ktoś oderwał i ukradł kamienny wazon),

Dodatkowo możesz wybrać ochronę w razie wielu nietypowych zdarzeń, czyli w wariancie Od Wszystkich Ryzyk, np. gdy nagrobek:

  • uszkodzi firma kamieniarska podczas budowy sąsiedniego grobu,
  • zniszczą zwierzęta leśne (na nieogrodzonym cmentarzu).