PZU Auto Szyba

Ubezpieczenie to zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w Twoim pojeździe w razie jej
uszkodzenia lub zniszczenia.Ubezpieczenie obejmuje szybę czołową , szyby boczne oraz tylną jeśli nie jest integralną
częścią dachu pojazdu.

Nasze ubezpieczenie działa w Polsce i za granicą:

  • jeśli szkoda powstała w Polsce, PZU zorganizuje oraz pokryje koszty naprawy lub wymiany  szyby;
  • jeśli szkoda postała za granicą, PZU zwróci Ci poniesione koszty.

Jakie pojazdy możesz ubezpieczyć?

- Samochody osobowe
- Samochody ciężarowe
- Autobusy