Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 Jesteś przedsiębiorcą? Posiadanie własnej firmy wiąże się z odpowiedzialnością. Jako przedsiębiorca odpowiadasz za pracę swoją oraz swoich pracowników. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli Ty lub Twój pracownik wyrządzicie komuś szkodę, wypłacimy tej osobie odszkodowanie.

Jakie korzyści ?

  • większa wiarygodność wobec klientów
  • mniejsze ryzyko prowadzenia firmy
  • spełnienie wymagań przetargowych
  • ubezpieczenie dopasowane do twoich potrzeb
  • składka płatna jednorazowo lub ratalnie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wypłacimy odszkodowanie osobom poszkodowanym, jeśli Ty lub Twój pracownik spowodujecie szkodę, w wyniku której np.:

  • ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym przez Ciebie chodniku
  • Twój pracownik wadliwie naprawi samochód oddany do Twojego warsztatu 
  • uszkodzisz coś w remontowanym przez Twoją firmę budynku

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenia o dodatkowe opcje. Możesz wybrać klauzule, które dotyczą m.in.:

  • szkód wyrządzonych przez produkt, który wprowadza do obrotu Twoja firma,
  • wypadków przy pracy,
  • uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości i przedmiotów, z których korzystasz na podstawie umowy:
    • najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu,
  • uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy w tym pojazdów, które ktoś powierzył Twojej firmie, aby je np.:
    • naprawiła lub wyczyściła,
    • chroniła lub przechowywała,
  • szkód, które wydarzyły się uczestnikom imprezy organizowanej przez Twoją firmę,
  • szkód spowodowanych przez materiały wybuchowe lub fajerwerki.