Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 Jesteś przedsiębiorcą? Posiadanie własnej firmy wiąże się z odpowiedzialnością. Jako przedsiębiorca odpowiadasz za pracę swoją oraz swoich pracowników. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli Ty lub Twój pracownik wyrządzicie komuś szkodę, wypłacimy tej osobie odszkodowanie.

Jakie korzyści ?

 • większa wiarygodność wobec klientów
 • mniejsze ryzyko prowadzenia firmy
 • spełnienie wymagań przetargowych
 • ubezpieczenie dopasowane do twoich potrzeb
 • składka płatna jednorazowo lub ratalnie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wypłacimy odszkodowanie osobom poszkodowanym, jeśli Ty lub Twój pracownik spowodujecie szkodę, w wyniku której np.:

 • ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym przez Ciebie chodniku
 • Twój pracownik wadliwie naprawi samochód oddany do Twojego warsztatu 
 • uszkodzisz coś w remontowanym przez Twoją firmę budynku

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenia o dodatkowe opcje. Możesz wybrać klauzule, które dotyczą m.in.:

 • szkód wyrządzonych przez produkt, który wprowadza do obrotu Twoja firma,
 • wypadków przy pracy,
 • uszkodzenia lub zniszczenia nieruchomości i przedmiotów, z których korzystasz na podstawie umowy:
  • najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu,
 • uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy w tym pojazdów, które ktoś powierzył Twojej firmie, aby je np.:
  • naprawiła lub wyczyściła,
  • chroniła lub przechowywała,
 • szkód, które wydarzyły się uczestnikom imprezy organizowanej przez Twoją firmę,
 • szkód spowodowanych przez materiały wybuchowe lub fajerwerki.