Grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 69 lat, ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat. Minimalna liczebność grupy potrzebna do zawarcia ubezpieczenia to 8 osób, związanych formalnie z zakładem pracy .

Korzyści

Polisa jest zawierana na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Gwarancja bardzo wysokich świadczeń (do 500.000 zł, a w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenia dodatkowe nawet do 3.500.000 zł), dających w przypadku śmierci ubezpieczonego zabezpieczenie finansowe jego bliskim.

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

  • na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej: nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem lotniczym, wypadkiem w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu,
  • na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych: złamaniem kości, poważnym uszkodzeniem, trwałym inwalidztwem, ciężką chorobą,
  • na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających: leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus, leczenia specjalistycznego, zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny), opieki medycznej (świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych, możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny), doraźnej ochrony medycznej.

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego, a poszerzenie jego zakresu dostępne jest bez badań medycznych. Istnieje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych i negocjowania warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Za niewysoką składkę gwarantowana jest wysoka suma ubezpieczenia. Składka może pochodzić ze środków finansowych ubezpieczonego pracownika lub ubezpieczającego (np. pracodawcy). Świadczenia wolne są od podatku dochodowego i spadkowego.